تبلیغات
webots شبیه ساز رباتها - رباتهای انسان نما در webots

رباتهای انسان نما در webots

1389/04/20  19:55

نوع مطلب :درباره webots ،

5 ربات انسان نما در وبتز شبیه سازی شده بصورت آماده
اولین ربات انسان نمای در مثالهای وبتز ربات icub است که ساخته شده در وبتز که ایستاده است و 32 درجه ازادی شبیه به انسان دارد  و شما می توانید الگوریتم خود را روی آن پیاده سازی کنید، در آدرس زیر است:
Webots/projects/robots/icub/worlds
عکس آن را ببیند:


ربات دوم humanoid نام دارد که شبیه ربات انسان نمای سونی است، این ربات در شبیه سازی می رقصد
در آدرس زیر قرار دارد:
Webots/projects/samples/demos/worlds/humanoid.wbt
ربات انسان نمای سوم، ربات nao است که در مسابقات انسان نمای فوتبالیست استفاده میشود، با درجات آزادی کامل
در آدرس زیر:
Webots/projects/contests/robotstuim/worlds/nao1.wbtادامه مطلب را ببیند

ربات چهارم از شرکت kondo است با نام khr-2hv که بسیار عالیست و واقعی هم ساخته شده، راه میرود و پشتک می زند با صفحه کلید هم کنترل می شود
در ادرس:
Webots/projects/robots/khr-2hv/worlds/khr-2hv.wbtربات پنجم از شرکت فوجیتسو است با نام hoap2 که رباتی واقعی است و قدم می زند
در ادرس:
Webots/projects/robots/hoap2/worlds/hoap2_walk.wbtنوشته شده توسط: مهدی | آخرین ویرایش:1389/04/21 | نظرات ()